Burger van een EU-/EER-land of Zwitserland

Als u de nationaliteit hebt van een land dat behoort tot de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, hebt u geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te wonen. Het paspoort (of de ID-kaart) van het land waarvan u de nationaliteit hebt, is het bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft en hier mag werken.

U hoeft zich niet te melden bij de IND en u hoeft bij de IND ook geen bewijs van rechtmatig verblijf aan te vragen. Uw werkgever hoeft voor u ook geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen als u in Nederland wilt werken.

In Nederland wonen of werken?

Komt u langer dan 90 dagen in Nederland wonen of werken? Dan spreken we van emigreren naar Nederland. Wat u voor en na uw verhuizing exact moet regelen hangt af van uw persoonlijke situatie. S A en Partners is het aanspreekpunt als u , als burger van een EU-/EER-land of Zwitserland, wilt wonen en werken in Nederland.

Wij hebben speciaal voor u als burger van een EU-/EER-land of Zwitserland een starterspakket ontwikkeld en helpen u van start tot finish met zaken die u voor uw vertrek dient te regelen, zaken die u direct na aankomst in Nederland dient te regelen en zaken die u later moet regelen om uw financiële huishouding in orde te brengen.

Dit doen we door middel van een op uw persoonlijke situatie afgestemde overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden. Met S A en Partners als uw aanspreekpunt kunt u alle zaken regelen onder één dak. U hebt dan één vaste contactpersoon die, vanwege de taalbarrière, voor al uw documenten de brug vormt tussen u en de Nederlandse overheid, woningcorporatie, advocatuur en arbeidsmarkt. Dit wordt door alle partijen als prettig ervaren, omdat de communicatie dan moeiteloos verloopt.

Overzicht van EU-/EER landen (en Zwitserland)

Tot de EU-/EER landen (en Zwitserland) behoren België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Duurzaam verblijf: vijf jaar of langer in Nederland

Als u vijf jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijft, kunt u het verblijfsdocument ‘Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd) burgers van de Unie’ aanvragen. Dit geldt ook als u het familielid bent van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar u zelf een andere nationaliteit hebt.

Waarom kiezen voor S A en Partners?

De ondernemers die door S A en Partners worden vertegenwoordigd, zijn voornamelijk actief binnen de sector Goederenvervoer over de weg (beroepsgoederenvervoer, geen verhuizingen) en de transportbranche. Voor deze ondernemers stelt S A en Partners de benodigde documenten, zoals bijvoorbeeld de verwerking van de facturatie, boekhouding en belastingaangifte op.

Verder kunnen ook de partners van deze ondernemers met diverse financiële vraagstukken bij ons terecht. Zij worden door ons gezien als arbeidsmigranten. Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een vrij sector huurwoning is de minimale vereiste namelijk 2 volledige boekjaren en een prognose van het lopende jaar. Daarom duurt de ondersteuning vanuit S A en Partners minimaal 2 jaar, zodat u en uw gezin een goede start in Nederland kunnen maken.