Geen oordeel treffen

S A & Partners ziet sekswerk als een vak, zolang de meiden er zelf voor kiezen, ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en belasting betalen. Deze meiden worden door S A & Partners gezien als ZZP’ers die hun ambacht uitoefenen en daarbij heeft S A & Partners geen oordeel over wie actief is in deze branche. Het maakt niet uit of de meiden, achter het raam staan, in een club werken, via internet of op een andere manier. S A & Partners ondersteunt meiden die een financieel probleem op willen oplossen, ongeacht hun beroep. Bij ons kunnen de meiden vrijuit spreken.

Indien de meiden ertoe besluiten om zich te laten omscholen en om het vak te verruilen voor een baan die beter aansluit op hun studie, kan S A & Partners helpen bij het opvullen van de gaten in de cv’s, het vinden van ander werk, het zoeken naar betaalbare huisvesting, het vervolgens oplossen van de administratie, financiën en/of schulden, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het vinden van een MBO opleiding of het leren van de Nederlandse taal.

De keuze om uit het vak te stappen, moeten de meiden zelf maken, S A & Partners biedt hiertoe de faciliteiten, maar geeft de meiden daarbij voldoende keuzevrijheid.

Uit het vak stappen

De meiden die willen uitstappen, staan er niet alleen voor, maar dienen wel bereidt te zijn om in zichzelf te investeren. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de meiden van baan willen veranderen. Wellicht denken de meiden er wel eens over na of ze de komende jaren als sekswerkers actief willen blijven.

Het kan zijn dat de meiden het vak niet meer zo leuk vinden of dat ze onvrijwillig in het vak zijn beland. Misschien vallen de verdiensten op termijn tegen of valt het gezinsleven niet langer met het werk te combineren. Wat de reden ook mag zijn, het doel van onze ondersteuning is om de meiden die uit het vak willen stappen, hierbij vanuit S A & Partners te ondersteunen en om hen een betere toekomst te bieden, waarbij ze blijvend uit het vak stappen.

Uit de realiteit blijkt dat meiden tot 21 jaar vaak binnen elk bedrijf welkom zijn, omdat zij jong, goedkoop en leergierig zijn en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen zoals internet en social media. Kansrijke beroepen zijn bijvoorbeeld secretaresses, kappers, schoonheidsspecialisten, leidsters kinderopvang, onderwijsassistenten en kassamedewerkers (minimaal 90% is vrouw).

HULP EN EXPERTISE

S A & Partners gaat graag met verschillende partijen in gesprek om de mogelijkheden van de workshop Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk met hen te bespreken met als doel een rol van betekenis te spelen tijdens de verdere ontwikkeling van de meiden. Onze expertise kan de meiden helpen naar een betere toekomst in Nederland en daarom komen wij graag een keer kennismaken en meedenken. Bij gebleken interesse kunt u gerust contact opnemen met S A & Partners.

Startersalaris

Of de meiden nou 2 jaar of 10 jaar werkervaring hebben, zodra zij bij een nieuwe werkgever solliciteren, komen zij er als nieuwe medewerkers binnen en ontvangen zij dus het bijbehorende startersalaris op basis van het minimumloon behorende bij hun leeftijd. De meiden binnen en buiten het vak hebben ambities, maar in het bedrijfsleven kunnen zij ook te maken krijgen met veelvuldig wisseling van baan ten gevolge van ontslagen, faillissementen en reorganisaties.

Ondanks deze voordelen is het voor deze meiden, vanwege hun gebrek aan de juiste werkervaring toch nog moeilijk om een baan te vinden die aansluit op hun studie. Zij worden tevens net als ieder ander betaald naar wat de functie waard is op basis van het minimumloon behorende bij hun leeftijd en niet naar wat zij werkelijk waard zijn. Vaak is dit onterecht.

Als de meiden nu kijken naar hun dagelijkse (werk) kleding, opleiding, werkervaring, autoriteit, specialisme, de reistijd woon-werkverkeer en dat vermenigvuldigd met het minimumloon of het percentage behorende bij hun leeftijd en de uitkomst hiervan delen door het aantal declarabele uren dat zij werken, zullen de meiden versteld staan wat zij werkelijk per uur waard zijn.

Het is dan ook raadzaam dat de meiden voorzorgsmaatregelen nemen en binnen een andere branche voor zichzelf beginnen (de onderneming en ook zichzelf restylen).

Wat kan S A & Partners voor u doen?

Tijdens de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ verrichten de meiden allerlei werkzaamheden passend bij hun opleiding Vakman Ondernemer. S A & Partners is commercieel, maar verricht graag maatwerk. Per situatie wordt tijdens een intakegesprek besproken wat voor ambities de meiden hebben en welke mogelijkheden wij hen kunnen bieden.

Wie komen in aanmerking?
 • Meiden die het vak definitief vaarwel willen zeggen;
 • Echte carrière meiden tussen de 18 en 35 jaar;
 • Meiden met een gat in hun cv;
 • Meiden die op zoek zijn naar ander werk als ZZP’er;
 • Meiden die zich willen laten omscholen tot een nieuwe uitdaging;
 • Meiden die definitief willen afrekenen met hun schulden;
 • Meiden die hun Mbo-opleiding willen combineren met een baan die aansluit op hun studie;
 • Meiden die niet over een verblijfsvergunning beschikken, maar toch in Nederland willen blijven;
Waarom S A & Partners

S A & Partners begeleidt onder andere arbeidsmigranten, nieuwkomers en ondernemers uit Midden- en Oost Europa die zich nieuw in Nederland vestigen met uiteenlopende financiële vragen. Onze klanten kiezen voor ons, omdat wij hen, tijdens de spreekuren, workshops of op afspraak, laagdrempelig te woord kunnen staan in het Bulgaars, Turks, Nederlands, Engels, Grieks en Russisch. Tijdens de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ komen onderwerpen aan de orde als ondernemingsplan schrijven, financieel plan schrijven, webdesign via WordPress, inkomensstabilisatie bij schulden, maatschappelijk ondernemen, marketing en ondernemingscoaching.

S A & Partners biedt geen hulp bij psychische- en verslavingsproblematiek, maar richt zich volledig op haar specialisme, namelijk het beantwoorden van de financiële hulpvraag van haar cliënten. U kunt hierbij denken aan inkomensstabilisatie, het vinden van werk en het wegwerken van schulden.

Vanuit onze kant mag worden verwacht dat S A & Partners zich zal richten op het opvullen van de gaten in de cv’s, het vinden van ander werk, het zoeken naar betaalbare huisvesting, het vervolgens oplossen van de administratie, financiën en/of schulden, het verkrijgen van een verblijfsvergunning, het vinden van een MBO opleiding of het leren van de Nederlandse taal. 

De workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ is ook prima toe te passen als uitstapprogramma bij het verlaten van het vak en mensenhandel.  

presentatie

De workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ is, als uitstapprogramma bij het verlaten van het vak en mensenhandel, goed te combineren met de opleiding vakman ondernemer. Tijdens de opleiding vakman ondernemer leren de meiden hoe zij een goed beleid samenstellen en vastleggen in een ondernemingsplan. De meiden maken het beleid voor de marketing, in- en verkoop, het personeel en het geld. Zij bepalen hoe de (web)winkel en het assortiment eruitzien. Nadat de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ succesvol is afgerond, kunnen de meiden aan de slag als vakman ondernemer en bijvoorbeeld een eigen webwinkel beginnen. 

De meiden ondernemen als vakman-ondernemers binnen hun vakgebied: zij ondernemen in wat zij maken, kunnen of doen. Zij voeren hun werkzaamheden uit binnen hun eigen onderneming en zijn verantwoordelijk voor eigen geld en risico. De onderneming kan worden gevoerd binnen verschillende branches en sectoren. De vakmanondernemers hebben een afgeronde vakopleiding op mbo-niveau 3. Vanuit hun vakmanschap dienen de meiden de wens te hebben om een eigen onderneming te starten en om het financiële gedeelte (van het opstarten) van de onderneming en de bedrijfsvoering van A tot Z te willen regelen.

De ZZP’ers binnen S A & Partners hebben (werk)ervaring als financieel hulpverlener, tolk, boekhouder, WMO zaken, hypotheekadviseur, bijzonder beheer, ondernemerscoach, webdesigner en als ondernemer. S A en Partners richt zich echter niet op psychische of verslavingsproblemen. 

Doordat de huishoudfinanciën vrij ingewikkeld zijn opgesteld, ontstaan er regelmatig problemen met het inkomen of de toeslagen. Hierdoor maken de meiden niet altijd optimaal gebruik van alle voorzieningen waar ze recht op hebben. Het totaalinkomen is dan te laag waardoor er schulden ontstaan.

Het komt ook voor dat de teveel ontvangen toeslagen terugbetaald dienen te worden. Dit geldt ook voor teveel ontvangen uitkering, omdat men bijvoorbeeld nog een salaris uit loondienst heeft ontvangen. 

De meiden leren niet alleen te kijken naar wat er vandaag de dag gebeurt. Zij dienen namelijk ook rekening te houden met de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. S A & Partners gaat graag samen met de meiden na of zij recht hebben op bepaalde voorzieningen en tegemoetkomingen om het inkomen aan te vullen. De bedoeling is dat de meiden hierdoor werken aan hun zelfredzaamheid. 

Bij inkomensstabilisatie kan gedacht worden aan het aanvragen van toeslagen, voorzieningen en tegemoetkomingen, controle van de ingediende aangiftes omzetbelasting (OB), controle van de ingediende aangiftes Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw), controle van de ingediende aangiftes inkomstenbelasting (IB), het opmaken van een gewijzigde belastingaangifte, het indienen van bezwaarschriften, het treffen van betalingsregelingen, het wegwerken van schulden en het op orde houden van uw financiën.

Daarnaast kan er worden gedacht aan loon of een participatiewetuitkering (Bijstand), inkomensafhankelijke combinatiekorting, individuele inkomenstoeslag, collectieve ziektekostenverzekering, kwijtschelding gemeentelijke belastingen, kinderbijslag, bijdrage sport/cultuur voor de kinderen, kwijtschelding waterschapsbelasting en het zoeken naar kinderopvang.

Als de meiden een bedrijf willen starten, of het nou een winkel, kapperszaak, snackbar, administratiekantoor of iets anders is, dan hebben zij vaak een ondernemingsplan nodig. Een ondernemingsplan geeft inzicht in hun positie, doelen en de haalbaarheid van hun bedrijfsidee. Vandaar dat een ondernemingsplan bij veel instanties (bank, financiers) als eerste gevraagd wordt.

In het ondernemingsplan besteden de meiden onder andere aandacht aan de concurrentie-analyse, SWOT-analyse, Unique Buyer Reasons, omzetcalculatie met behulp van een marktonderzoek uit het financieel plan. De meiden kunnen hierbij denken aan een financiële analyse, begin balans, investeringsbegroting, financieringsbegroting, privé-begroting, omzetcalculatie, exploitatiebegroting, toetsing aflossingscapaciteit en liquiditeitsbegroting (optioneel). 

In het ondernemingsplan wordt verder nog aandacht besteed aan hun Worst Case Senario en oplossingen (Back-up plan). Na het schrijven van hun ondernemingsplan en financieel plan starten de meiden met het bouwen van een echt draaiende webwinkel via WordPress en WooCommerce. De meiden zullen zich onder andere bezighouden met het voeren van de administratie, ontdekken van commerciële kansen, motiveren en aansturen van personeel, inkopen van hun assortiment en logistiek (fulfilment), winkelinrichting, contact met afnemers en leveranciers, de afhandeling van klachten, de waardebepaling van hun bedrijf, zijzelf en hun prijs per product. De bedoeling is dat de meiden hierdoor werken aan hun zelfredzaamheid. Het afstemmen van hun promotieaanpak op hun doelgroep is dan ook een continue proces. 

Veel ondernemers realiseren zich niet dat een significant deel van de bezoekers de website via de mobiele telefoon bezoekt. De verwachting is dat er nog meer producten op de markt komen waarop uw website wordt bekeken.

Om geen kansen te laten liggen is het dan ook een must om hun website te optimaliseren voor zowel een desktop pc, een laptop, een tablet, een smartphone en toekomstige producten, zodat hun website hiermee voldoet aan de eisen van Google waardoor het een hogere notering in de zoekresultaten krijgt. 

Jaarlijks kijken de meiden met de specialisten van S A & Partners welke producten er op de markt komen en welke trends zich in de wereld van webdesign ontwikkelen zodat de website altijd aansluit op de gebruikerservaring van hun doelgroep. Dit resulteert in een hogere notering in Google en een betere conversie voor hun webwinkel. 

Hun website bestaat uit een branche gerelateerde template, afbouw van maximaal 10 pagina’s, bescherming van hun broncode/tekst en ontwerp in hun huisstijl. 

Als (zelfstandig) vakman ondernemers in e-business houden de meiden zich bezig met domeinnaamregistratie en hosting van de website met eigen C-panel, het bouwen en vullen van de webshop, het aanmaken van maximaal 5 e-mailadressen, online marketing, online advertising, social media, zoekmachine optimalisatie, het schrijven van SEO vriendelijke content, website marketing via nieuwsbrieven en Google Analytics. Verder komen aan de orde zaken zoals doelgroep, productsamenstelling, klantenservice, betaalmogelijkheden, dropshipping, certificatie, vestigingsplaats, personeel en het bepalen van de juiste productmarge. 

Bij het starten of runnen van een eigen onderneming krijgen de meiden te maken met alle aspecten van het ondernemerschap en daarbij kunnen de meiden wel enige hulp gebruiken. Zij kunnen daarom gebruik maken van de ondernemerscoach om hen onder andere te wijzen op de belastingafdracht en de fiscale voordelen, zodat zij meer geld kunnen overhouden. Hieronder vallen ook: 

 • het opmaken van een dossier en debiteurenbeheer;
 • het adviseren op het gebied van financiering;
 • crisismanagement en herstructurering van het bedrijf;
 • bemiddeling bij de verhuur van woonruimte; en
 • het verstrekken van een starterslening voor het maken van een website.

De ondernemerscoach biedt de meiden ondersteuning, waarbij wederzijds respect, vertrouwen en betrokkenheid belangrijke kernwaarden zijn.

Bij S A & Partners kijken wij niet alleen naar wat er vandaag de dag gebeurt. Wij houden ook rekening met de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Daarom stellen wij graag samen met de meiden hun toekomstplan in Nederland op. In dit toekomstplan komen zaken aan bod als huisvesting, de toekomstige studie van hun kinderen en pensioenopbouw in Nederland. Om dit mogelijk te kunnen maken, dienen de meiden te beschikken over een verblijfsvergunning. S A & Partners helpt ook meiden zonder verblijfsvergunning. 

S A & Partners helpt de meiden bij het samenstellen van de benodigde documentatie, het actief zoeken naar hun huisvesting in Nederland en het onderhouden van het eerste contact met de verhuurder. Met de hulp van S A & Partners weten de meiden zeker dat de woningcoöperatie beschikt over alle gevraagde documentatie en dat zij voldoen aan de door hen gestelde voorwaarden.

S A & Partners helpt de meiden met het vinden van een vrije sector huurwoning, omdat de meiden anders een te korte inschrijfduur hebben en vaak ook te veel verdienen om op korte termijn in aanmerking te kunnen komen voor een sociale huurwoning. Door onze ervaring, werkwijze, inzet en betrokkenheid beschikt S A & Partners over een groot netwerk van tevreden huurders.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen de meiden wel wat hulp gebruiken. Van iemand die ze op het juiste moment een zetje in de goede richting geeft, ergens toe aanzet en motiveert en daarbij zijn de meiden die de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ volgen bij S A & Partners, als ‘klankbord’, aan het juiste adres.

De workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’, kortom W.O.&.S.T.!, biedt carrière meiden tussen de 18 en 35 jaar, met de ambities om een eigen onderneming te starten, de mogelijkheid om naast hun studie werkervaring op te doen en zelfstandig te ondernemen.

Via de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ leren de meiden middels praktijkoplossingen de verschillen tussen werken in loondienst tegen het minimumloon en het werken als ZZP’er op basis van een uurtarief, waarbij wij garanderen dat de meiden versteld zullen staan wat zij werkelijk per uur waard zijn in het bedrijfsleven.

Laagdrempelig coachen

Daar waar diverse uitstapprogramma’s de nadruk leggen op het vinden van een baan in loondienst, legt de workshop ‘Werken Ondernemen & Studeren Tegelijk’ de focus juist op het starten als Zelfstandige Zonder Personeel. Bij het starten of runnen van een eigen onderneming krijgen de meiden te maken met alle aspecten van het ondernemerschap en daarbij kunnen zij wel enige hulp gebruiken.

Uit onderzoek van ITS, het onderzoeksinstituut van de Radboud Universiteit, blijkt dat ondernemers die begeleid worden door een coach in de opstartfase een grotere kans hebben om te overleven met hun bedrijf dan ondernemers die het op eigen kracht doen. De begeleiding vanuit W.O.&.S.T.! geldt voor ten minste één jaar en daarmee vergroot het uw kansen op het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

Via deze weg willen wij, van S A & Partners, ons aan u voorstellen en kenbaar maken dat wij openstaan voor een samenwerking met partijen die de positie van ambitieuze carrière meiden tussen de 18 en 35 jaar in Nederland willen versterken. Belangrijk om te weten: S A & Partners wordt erkend door SBB.

VOOR DIRECT CONTACT

Wilt u meer weten over de workshop Werken, Ondernemen en Studeren Tegelijk, kortom W.O.&.S.T., en staat u open voor een samenwerking? Neem dan direct contact op met S A & Partners via WhatsApp. Wij komen dan een bakkie bij u doen en verwelkomen u graag als onze nieuwe partner! Door onze expertise te bundelen, zullen de meiden de definitieve stap naar een nieuwe carrière kunnen maken.