Toekomstplan opstellen

Bij S A & Partners kijken wij niet alleen naar wat er vandaag de dag gebeurt. Wij houden ook rekening met de ontwikkelingen op de korte en lange termijn. Daarom stellen wij graag samen met u uw toekomstplan in Nederland op. In dit toekomstplan komen zaken aan bod als huisvesting, kinderen en pensioenopbouw in Nederland.

Het vangnet

Om dit mogelijk te maken, komt S A & Partners met een eigen vangnet voor Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemers in Nederland. Het vangnet is een coöperatie gericht op groei investeringen voor en door (startende – en gevestigde) Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemers in Nederland. De leden van het vangnet hebben allemaal een eigen onderneming en bepalen samen het beleid, kiezen het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar.

Wat doet het vangnet?

Het vangnet trekt financiële middelen aan van leden van de coöperatie. Deze financiële middelen worden vervolgens als investering tegen een minderheidsbelang beschikbaar gesteld aan andere leden van de coöperatie zonder tussenkomst van een bank. Dit geeft de leden van het vangnet de mogelijkheid om samen te investeren in de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten binnen de regio.

De leden van het vangnet delen vervolgens gezamenlijk het investeringsrisico, maar omdat de huurders eigen werknemers zijn, is het risico gering. Het vangnet bestaat dus uit leden die financieren, maar ook uit leden die gefinancierd worden.

Het doel

Het doel van het vangnet is om met de beschikbare financiële middelen te investeren in de ontwikkeling van betere huisvesting, arbeidsplaatsen, opleidingen, laagdrempelige hulp bij praktische zaken en prettigere toekomstperspectieven van deze groeperingen.

Hoe werkt het?

Wilt u als Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemer ook andere Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemers of arbeidsmigranten helpen bij het oplossen van het gebrek aan huisvesting of scholing in Nederland en het vergroten van de draagkracht, zelfredzaamheid en de toekomstperspectieven van deze groeperingen?

Dan is een lidmaatschap van het vangnet het overwegen waard. Lid worden van het vangnet is alleen mogelijk voor ondernemers, zowel als natuurlijk persoon als vanuit een rechtspersoon (onderneming).

Het vangnet kent een besloten karakter, dit betekent dat er altijd een kennismaking is met de ondernemer die lid wenst te worden. Lid worden kan tegen een jaarlijkse schenking met belastingvoordeel van € 2.147,00. Als lid ondertekent u een schenkings-overeenkomst en geheimhoudingsverklaring.

Duurzaam verblijf: vijf jaar of langer in Nederland

Deelname aan het vangnet geldt voor minimaal vijf jaar. Na 18 maanden vragen wij een particuliere woonhypotheek aan bij de bank. U krijgt als ondernemer dus slechts 18 maanden de tijd om 20% van het hypotheekbedrag bijeen te krijgen.

Als u vijf jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland verblijft, kunt u het verblijfsdocument ‘Duurzaam verblijf burgers van de Unie’ aanvragen. Dit geldt ook als u de Kroatische nationaliteit hebt of familielid bent van een persoon die de nationaliteit heeft van één van de EU-/EER-landen of Zwitserland, maar u zelf een andere nationaliteit hebt.

Voor de aanvraag van dit verblijfsdocument gebruikt u het aanvraagformulier ‘Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden’. In dit formulier staan ook de overige voorwaarden die gelden voor dit verblijfsdocument. Indien u hulp nodig hebt bij het invullen van het formulier, bent u bij S A & Partners aan het juiste adres.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

OM LID TE WORDEN EN HET NET TE SLUITEN