Hoe werkt het?

Wilt u als Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemer ook andere Midden- en Oost-Europese zelfstandige ondernemers of arbeidsmigranten helpen bij het oplossen van het gebrek aan huisvesting of scholing in Nederland en het vergroten van de draagkracht, zelfredzaamheid en de toekomstperspectieven van deze groeperingen?

Dan is een lidmaatschap van het vangnet het overwegen waard. Lid worden van het vangnet is alleen mogelijk voor ondernemers, zowel als natuurlijk persoon als vanuit een rechtspersoon (onderneming).

Het vangnet kent een besloten karakter, dit betekent dat er altijd een kennismaking is met de ondernemer die lid wenst te worden. Lid worden kan tegen een jaarlijkse schenking met belastingvoordeel van € 2.147,00. Als lid ondertekent u een schenkings-overeenkomst en geheimhoudingsverklaring.

Harde voorwaarden voor deelname

We organiseren ook regelmatig informatiedagen over het S A & Partners vangnet! Als u interesse hebt om een presentatie bij te wonen, kunt u zich hiervoor aanmelden.

Harde voorwaarden voor deelname zijn wel dat u beschikt over een geldige inschrijving bij de KVK, zich inzet voor nieuwkomers en voor Midden- en Oost Europese arbeidsmigranten op de Nederlandse Arbeidsmarkt en vooraf een beknopte motivatie meestuurt waarom u lid van het S A & Partners vangnet wilt worden!

Na ontvangst van uw motivatie nemen we direct contact met u op. Aan de hand van uw motivatie en geldige inschrijving bij de KVK beoordeelt het bestuur of u voor de volgende Vangnet presentatie wordt uitgenodigd.

Het lidmaatschapsformulier

    Contactgegevens