Minnelijke schuldregeling (MSNP)

In het eerste jaar stabiliseren wij uw inkomen en combineren dit met budgetbeheer. Wanneer de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) een realistische optie voor een schuldenaar is, kan de schuldeiser ook kiezen voor het alternatief genaamd Minnelijke Schuldregeling Natuurlijke Personen. Dit gebeurt middels een schikking tegen finale kwijting waarbij dit alternatief financieel gezien dus velen malen interessanter is voor een schuldeiser.

Bij een minnelijke schuldregeling wordt aan de hand van uw persoonlijke situatie berekend wat uw Vrij Te Laten Bedrag  (VTLB) is. Dit bedrag is voldoende om uw vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau of iets daarboven.

Uw inkomen boven het VTLB wordt over een periode van drie jaar aangeboden aan uw schuldeisers. Aan hen wordt gevraagd dit bedrag tegen finale kwijting te accepteren en het meerdere van uw schulden kwijt te schelden.

Voordat een minnelijke regeling kan worden opgestart, is het belangrijk dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn en moet er een goed beeld zijn van de schulden. Daarnaast moet er geld gereserveerd worden voor de schuldeisers.

Schuldbemiddeling

Indien u zelf niet meer instaat bent om uw schulden binnen een redelijke termijn af te betalen, dan kan schuldhulpbemiddeling een oplossing voor u zijn. U spaart gedurende de looptijd een bedrag bijeen waarmee u uiteindelijk uw schulden afbetaalt. S A & Partners berekent uw aflossingscapaciteit en zorgt er vervolgens voor dat u maandelijks 90% van het bijstandsniveau over hebt om van te leven. De rest van uw schuld wordt kwijtgescholden.

Aanmelden

    Contactgegevens

    NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

    VOOR EEN GRATIS EERSTE CONSULT