Belastingconsulent

Als belastingconsulent vertelt of adviseert S A & Partners met name bedrijven, maar ook particulieren, over de wijze waarop ze het beste met belastingvraagstukken kunnen omgaan, teneinde niet te veel belasting te hoeven betalen. Ook adviseren wij over wat bedrijven moeten doen om optimaal gebruik te kunnen maken van fiscale faciliteiten en hoe zij fiscale problemen kunnen oplossen.

Wij houden ons onder andere bezig met het opstellen van de meer complexere aangiftes, adviseren klanten over en controleren of deze in orde zijn. Verder bepalen wij wat de consequenties van verkeerde belastingopgaven zijn.

S A & Partners bedenkt voor haar klanten handige fiscale constructies, voert diverse berekeningen uit, schrijft belastingrapporten en onderhoudt contact met haar klanten. Kort gezegd zorgt S A & Partners voor de handhaving van de naleving van belastingnormen op een voor de klant zo gunstig mogelijke manier.

Verder gaan wij discreet om met klantgegevens en zetten wij ons optimaal in bij bijvoorbeeld bezwaar- en beroepenschriften of discussies met de belastingdienst naar aanleiding van belastingaanslagen op basis van schattingen. Dit geldt zowel voor de Inkomstenbelasting als de aanslag Zorgverzekeringswet en Omzetbelasting.

Taken
  • Advies geven aan belastingplichtigen in fiscale zaken;
  • Bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
  • Belastingplichtigen vertegenwoordigen voor fiscale administraties.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

VOOR EEN GRATIS EERSTE CONSULT