Arbeidsmigranten & Coaching

Voor de arbeidsmigranten helpt S A & Partners bij:

 • check of uw paspoort of ID-kaart nog geldig is;
 • de inschrijving in de gemeente op een briefadres;
 • het aanvragen van een Burgerservicenummer;
 • het aanvragen en activeren van de DigiD;
 • het aanvragen van de zorgverzekering en zorg- en huurtoeslag;
 • het aanvragen van kwijtscheldingen;
 • het aanmelden bij een huisarts, tandarts en apotheek;
 • het aanvragen en verlengen van de verblijfsdocumenten;
 • het aanvragen van de kinderbijslag en kind gebonden budget;
 • het aanvragen van een werkgeversverklaring of arbeidsovereenkomst;
 • het bij de SVB afsluiten van een vrijwillige nabestaanden- en ouderdomsverzekering voor uw huwelijkspartner, als deze niet werkt;
 • het aanvragen van steun voor weggevallen inkomen.
Detacheringsbureau

S A & Partners werkt samen met een detacheringsbureau. Dat betekent dat u een contract aangaat met een detacheringsbureau. Dit bureau zoekt vervolgens werk voor u bij hun opdrachtgevers. Om u bij dit detacheringsbureau te kunnen registreren, dient u (een beetje) Nederlands of Engels te spreken en te beschikken over een VCA certificaat en rijbewijs B.

Als u de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland hebt, hebt u geen verblijfsvergunning of werkvergunning (TWV) nodig om in Nederland te wonen en werken. U hoeft zich niet te melden bij de IND. Met uw geldige paspoort toont u aan dat u hier rechtmatig verblijft en mag werken.

Kinderbijslag aanvragen

Om het recht op kinderbijslag te beoordelen heeft de SVB de toekenningsbesluiten van de IND nodig van de beide ouders en de kinderen, om aan te tonen dat deze mensen een verblijfsvergunning hebben. Zodra het recht op kinderbijslag is toegewezen, vraagt SVB automatisch de Kindgebonden budget aan bij de belastingdienst.

Hoe nu verder?

In het tweede en derde jaar dient de focus te liggen op het volledig benutten van alle mogelijkheden die Nederland u als nieuwkomer weet te bieden.

Daarnaast willen wij nieuwkomers en Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten, die na het krijgen van hun verblijfsvergunning een toekomst in Nederland willen opbouwen, sociaal en financieel helpen integreren in de samenleving en hen helpen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

NEEM VANDAAG NOG CONTACT MET ONS OP

VOOR EEN GRATIS EERSTE CONSULT